BHV - Brandwachten huren, mangatwacht verhuur, beveiligers, verkeersregelaars, BHV-ers, EHBO,ers, Safety officers, Erkend door gemeente overheid en Verzekeraar

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

BHV

BHV

Home Detachering Veiligheidspersoneel

Bedrijfshulpverlening

Veiligheidspersoneel huren kan op aanvraag een BHV detacheren bij uw bedrijf, instelling of organisatie. Onze medewerkers zijn gespecialiseerd in het opbouwen en moderniseren van bedrijfshulpverleningsorganisaties. Het betreft medewerkers welke bekend zijn met interne bedrijfsprocessen en over het algemeen een facilitaire achtergrond hebben. De BHV heeft een uitgebreid netwerk met onder andere facilitaire en overige relevante toeleveranciers, en kan mede daardoor voor uw organisatie voordelen behalen bij de inkoop van bijvoorbeeld veiligheidsmiddelen en veiligheidsopleidingen. De BHV van Veiligheidspersoneel huren kan uw BHV organisatie tijdelijk begeleiden bij uitval of ziekte van uw eigen BHV. Daarnaast kan de HBH van Veiligheidspersoneel huren uw BHV organisatie eventueel geheel opnieuw opbouwen, of op een effectieve manier reorganiseren op basis van de actuele wet- en regelgeving en u daarover adviseren. Het opstellen van een meer jaren BHV beleidsplan ligt meestal ten grondslag aan een dergelijke operatie.

Veiligheidspersoneel huren kan met de detachering van bedrijfshulpverleners uw eigen BHV organisatie versterken bij bijvoorbeeld evenementen. De bedrijfshulpverleners kunnen voor korte of langere duur worden ingezet om de veiligheid in uw organisatie of van uw evenement te waarborgen. Een operationeel BHV team kan tevens worden uitgebreid met EHBO’ers of een ploegleider op basis van uw wensen. De bedrijfshulpverleners van Veiligheidspersoneel huren zijn standaard uitgerust met moderne communicatiemiddelen.

Ontruimingsoefening

OntruimingsoefeningEen bedrijfsnoodorganisatie moet periodiek getoetst worden. Hierbij dienen op basis van de aanwezige (rest)risico’s heldere oefendoelen geformuleerd te worden die input geven aan de evaluatie en vervolgoefeningen. De oefendoelen, en daarmee de scenario’s voor de ontruimingsoefeningen, kennen een opbouw in een cyclus van 5 fasen. Indien na evaluatie een bepaalde fase met voldoende resultaat wordt afgesloten, dan kan de volgende fase worden ingepland en daarmee de oefening worden opgeschaald. De vijf fasen onderscheiden zich door de toegepaste moeilijkheidsgraad waarbij de BHVers actief moeten zoeken naar oplossingen voor de geënsceneerde calamiteit.

Veiligheid Direct adviseert om minimaal eenmaal per jaar een ontruimingsoefening in te plannen, onder begeleiding van onze deskundige instructeurs. Afhankelijk van de risico’s binnen uw bedrijf of de instelling kunnen meer ontruimingsoefeningen worden ingepland. Na elke ontruimingsoefening volgt direct een mondelinge evaluatie, een schriftelijke verslaglegging voor de opdrachtgever wordt tevens standaard aangeboden.

Wanneer u kiest voor Veiligheidspersoneel huren, dan kiest u voor kwaliteit!!
Piket tel nummer 06 24 25 83 80


Contact

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu