Ontruimingsoefening BHV - Brandwachten huren, mangatwacht verhuur, beveiligers, verkeersregelaars, BHV-ers, EHBO,ers, Safety officers, Erkend door gemeente overheid en Verzekeraar

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Ontruimingsoefening BHV

BHV

Home DetacheringVeiligheidspersoneel

Ontruimingsoefening

OntruimingsoefeningEen bedrijfsnoodorganisatie moet periodiek getoetst worden. Hierbij dienen op basis van de aanwezige (rest)risico’s heldere oefendoelen geformuleerd te worden die input geven aan de evaluatie en vervolgoefeningen. De oefendoelen, en daarmee de scenario’s voor de ontruimingsoefeningen, kennen een opbouw in een cyclus van 5 fasen. Indien na evaluatie een bepaalde fase met voldoende resultaat wordt afgesloten, dan kan de volgende fase worden ingepland en daarmee de oefening worden opgeschaald. De vijf fasen onderscheiden zich door de toegepaste moeilijkheidsgraad waarbij de BHVers actief moeten zoeken naar oplossingen voor de geënsceneerde calamiteit.

Veiligheid Direct adviseert om minimaal eenmaal per jaar een ontruimingsoefening in te plannen, onder begeleiding van onze deskundige instructeurs. Afhankelijk van de risico’s binnen uw bedrijf of de instelling kunnen meer ontruimingsoefeningen worden ingepland. Na elke ontruimingsoefening volgt direct een mondelinge evaluatie, een schriftelijke verslaglegging voor de opdrachtgever wordt tevens standaard aangeboden.

De ontruimingsoefening fasen:

Fase 1 (2 uren)
✓ Een toelichting op de wijze waarop de organisatie invulling geeft aan haar verantwoording voor een effectieve bedrijfsnoodorganisatie.
✓ Een toelichting op het ontruimingsplan, de veiligheidsprocedures en taken die in het ontruimingsplan zijn beschreven voor de betrokkenen.
✓ Een brandpreventierondgang door het gebouw waarbij aandacht wordt besteed aan de voorzieningen die in het kader van (brand) veiligheid van belang zijn.
✓ Een toelichting op de materialen die ter beschikking staan van de bedrijfshulpverleners in het betreffende gebouw.
✓ Een realistische ontruimingsoefening met rook, vuur (simulatie) waarbij alle procedures en installaties getoetst worden op actualiteit.
✓ Mondelinge en schriftelijke evaluatie.

Fase 2 (1 uur)
✓ Een vooraf aangekondigde realistische ontruimingsoefening met rook, vuur (simulatie) waarbij alle procedures en installaties getoetst worden op actualiteit.
✓ Mondelinge en schriftelijke evaluatie.

Fase 3 (1 uur)
✓ Een onaangekondigde realistische ontruimingsoefening met rook, vuur (simulatie) waarbij alle procedures en installaties getoetst worden op actualiteit.
✓ Mondelinge en schriftelijke evaluatie.

Fase 4 (2 uren)
✓ Een onaangekondigde realistische ontruimingsoefening met rook, vuur (simulatie) waarbij alle procedures en installaties getoetst worden op actualiteit. In deze oefening is tevens een reanimatie inbegrepen en optioneel een Lotus slachtoffer.
✓ Mondelinge en schriftelijke evaluatie.

Fase 5 (2 uren)
✓ Een onaangekondigde realistische ontruimingsoefening met rook, vuur (simulatie) waarbij alle procedures en installaties getoetst worden op actualiteit. Bij dit scenario zijn meerdere gevaaraspecten aanwezig zoals bijvoorbeeld: slachtoffers, gevaarlijke stoffen, gaslucht en hevige rookontwikkeling in de vluchtweg.
✓ Mondelinge en schriftelijke evaluatie.

Wanneer u kiest voor Veiligheidspersoneel huren, dan kiest u voor kwaliteit!!
Piket tel nummer 06 24 25 83 80


Contact

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu